Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện tháng 02 năm 2018
Thực hiện Quy chế làm việc, UBND huyện Đăk Tô tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018.

UBND huyện đăng tài liệu Hội nghị để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia tại cuộc họp (Bấm vào đây để tải về).