Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 04-CTrph/BDVTU-BCSĐ, ngày 20/12/2016 giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.
Thực hiện Giấy mời số 31/GM-VP, ngày 04/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về việc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 04-CTrph/BDVTU-BCSĐ, ngày 20/12/2016 giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021,

UBND huyện đăng tài liệu Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 04-CTrph/BDVTU-BCSĐ, ngày 20/12/2016 giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 để các đồng chí tham dự Hội nghị tải về, nghiên cứu trước để tham gia tại cuộc Hội nghị (Bấm vào đây để tải về).