Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2019.
UBND huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2019

BND huyện đăng tài liệu Hội nghị để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia ý kiến tại Hội nghị (Bấm vào đây để tải về).