Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

UBND huyện đăng tài liệu Hội nghị để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia tại cuộc họp (Bấm vào đây để tải về).