Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2018
UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2018

UBND huyện đăng tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2018 để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia tại cuộc họp (Bấm vào đây để tải về).