Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2017.
Thực hiện Quy chế làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2017.

UBND huyện đăng tài liệu Hội nghị để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia tại cuộc họp (Bấm vào đây để tải về).