Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu cuộc họp thành viên UBND huyện ngày 09/3/2017
UBND huyện tổ chức họp các Thành viên UBND huyện để tham gia các nội dung trình UBND huyện.

UBND huyện đăng tài liệu cuộc họp để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia tại cuộc họp. Tài liệu bao gồm:

1. Quyết định ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Đăk Tô;

2. Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 148-KL/HU, ngày 08/7/2016 của Huyện ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 15- CTr/HU ngày 19/5/2011 của Huyện ủy về  "Xây dựng thị trấn Đăk Tô đạt đô thị loại IV vào cuối nhiệm kỳ 2010 – 2015;

3. Hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp phía tây thị trấn Đăk Tô.

(Bấm vào đây để tải về).