Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu cuộc họp sơ kết Chương trình nông thôn mới và công tác phòng chống thiên tai 06 tháng đầu năm 2018.
UBND huyện Đăk Tô tổ chức Họp sơ kết Chương trình nông thôn mới và công tác phòng chống thiên tai 06 tháng đầu năm 2018.

UBND huyện đăng tài liệu cuộc họp để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia tại cuộc họp (Bấm vào đây để tải về).