Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu cuộc họp giao ban Khối Văn hóa – Xã hội Quý I năm 2017
UBND huyện tổ chức cuộc họp giao ban Khối Văn hóa – Xã hội Quý I năm 2017

UBND huyện đăng tài liệu cuộc họp để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia tại cuộc họp.

(Bấm vào đây để tải về).