LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND

Tài liệu Hội nghị trực tuyến với Chính phủ và Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 27-12-2017
Thực hiện Công văn số 2754/VP-KT, ngày 21/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ và Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh,
Tài liệu cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào các nội dung UBND huyện trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 13-11-2017
Căn cứ Thông báo số 14/TB-HĐND, ngày 12/10/2017 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Để đảm bảo chất lượng nội dung các văn bản trình kỳ họp, UBND...
Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2017.
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 03-10-2017
Thực hiện Quy chế làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2017.
Tài liệu cuộc họp thường kỳ Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tháng 8/2017.
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 29-08-2017
Thực hiện Quy chế làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 8 năm 2017.
Tài liệu cuộc họp thường kỳ Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tháng 7/2017.
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 02-08-2017
Thực hiện Quy chế làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 7 năm 2017.
Tài liệu cuộc họp thường kỳ tháng 6/2017
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 19-06-2017
Thực hiện Quy chế làm việc, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 6 năm 2017
Tham gia góp ý dự thảo Quy định về phân vùng tuyển sinh vào lớp 1, và các nhóm, lớp mầm non trên địa bàn huyện Đăk Tô kể từ năm học 2017-2018
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 24-05-2017
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Sa Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện kính gửi Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định phân vùng tuyển sinh vào lớp 1 và...
Tài liệu cuộc họp lấy ý kiến tham gia góp ý các dự thảo Kế hoạch của UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 23-05-2017
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Đăk Tô và dự...
Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 28-04-2017
Thực hiện Kế hoạch số 724/KH-UBND, ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017),
Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện tháng 4 năm 2017
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 26-04-2017
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017.
Tài liệu cuộc họp giao ban Khối Văn hóa – Xã hội Quý I năm 2017
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 24-03-2017
UBND huyện tổ chức cuộc họp giao ban Khối Văn hóa – Xã hội Quý I năm 2017
Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng làng văn hóa truyền thống dân tộc Xơ Đăng gắn với phát triển du lịch tại thôn Tê Pên, xã Văn Lem
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 22-03-2017
Thực hiện Kế hoạch số 145-KL/UBND, ngày 06/4/2016 của Huyện ủy về việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/HU, ngày 20/02/2012 của Huyện ủy (khóa XV) về đẩy mạng phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015, định...
Tài liệu cuộc họp giao ban khối Kinh tế Quý I năm 2017
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 22-03-2017
UBND huyện tổ chức cuộc họp giao ban khối Kinh tế Quý I năm 2017
Tài liệu cuộc họp thành viên UBND huyện ngày 09/3/2017
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 06-03-2017
UBND huyện tổ chức họp các Thành viên UBND huyện để tham gia các nội dung trình UBND huyện.
Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 01-03-2017
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Để nội dung Kế hoạch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, Ủy ban nhân dân huyện gửi đến...
Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện tháng 2 năm 2017
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 24-02-2017
UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017
Lịch công tác, từ ngày 18/7/2016 đến ngày 22/7/2016
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 19-07-2016