LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND

Tài liệu Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2019.
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 18-01-2019
UBND huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2019
Tài liệu Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 01-10-2018
Thực hiện Thông báo số 2320/TB-VP, ngày 28/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về thời gian tổ chức Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018; Thông báo số 174/TB-UBND, ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về nội dung, thời gian phiên...
Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2018
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 27-09-2018
UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2018
Tài liệu cuộc họp sơ kết Chương trình nông thôn mới và công tác phòng chống thiên tai 06 tháng đầu năm 2018.
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 17-07-2018
UBND huyện Đăk Tô tổ chức Họp sơ kết Chương trình nông thôn mới và công tác phòng chống thiên tai 06 tháng đầu năm 2018.
Tài liệu họp thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 17-04-2018
UBND huyện Đăk Tô tổ chức Họp thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện Quý I năm 2018.
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 12-04-2018
Thực hiện Quy chế làm việc, UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ Quý I năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018.
Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện tháng 02 năm 2018
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 08-03-2018
Thực hiện Quy chế làm việc, UBND huyện Đăk Tô tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018.
Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 05-03-2018
UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2017; triển khai Chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tài liệu Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2018.
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 18-01-2018
UBND huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2018
Tài liệu Hội nghị trực tuyến với Chính phủ và Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 27-12-2017
Thực hiện Công văn số 2754/VP-KT, ngày 21/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ và Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh,
Tài liệu cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào các nội dung UBND huyện trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 13-11-2017
Căn cứ Thông báo số 14/TB-HĐND, ngày 12/10/2017 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Để đảm bảo chất lượng nội dung các văn bản trình kỳ họp, UBND...
Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2017.
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 03-10-2017
Thực hiện Quy chế làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2017.
Tài liệu cuộc họp thường kỳ Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tháng 8/2017.
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 29-08-2017
Thực hiện Quy chế làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 8 năm 2017.
Tài liệu cuộc họp thường kỳ Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tháng 7/2017.
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 02-08-2017
Thực hiện Quy chế làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 7 năm 2017.
Tài liệu cuộc họp thường kỳ tháng 6/2017
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 19-06-2017
Thực hiện Quy chế làm việc, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 6 năm 2017
Tham gia góp ý dự thảo Quy định về phân vùng tuyển sinh vào lớp 1, và các nhóm, lớp mầm non trên địa bàn huyện Đăk Tô kể từ năm học 2017-2018
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 24-05-2017
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Sa Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện kính gửi Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định phân vùng tuyển sinh vào lớp 1 và...
Tài liệu cuộc họp lấy ý kiến tham gia góp ý các dự thảo Kế hoạch của UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 23-05-2017
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Đăk Tô và dự...
Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 28-04-2017
Thực hiện Kế hoạch số 724/KH-UBND, ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017),
Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện tháng 4 năm 2017
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 26-04-2017
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017.