LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Lịch công tác từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 22-09-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 13-09-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 06/9/2021 đến ngày 09/9/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 06-09-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 06/9/2021 đến ngày 09/9/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 27-08-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 17-08-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 09-08-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 02-08-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 26-07-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 19-07-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 12-07-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 06-07-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 28/6/2021 đến ngày 2/7/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 29-06-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 28/6/2021 đến ngày 2/7/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 22-06-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 14-06-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 7/6/2021 đến ngày 11/6/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 09-06-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 7/6/2021 đến ngày 11/6/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 01-06-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng
Lịch công tác từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 25-05-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng
Lịch công tác từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 11-05-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng
Lịch công tác từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 05-05-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 27-04-2021
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.