CÔNG DÂN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

23. Đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 13-09-2021
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công...
22. Đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Hạt Kiểm lâm Đăk Tô
Đường dây nóng | 13-09-2021
Hạt Kiểm lâm Đăk Tô thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức và người lao...
21. Đường dây nóng Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 01-09-2021
Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động vận tải bằng ô tô như sau:
20. Đường dây nóng Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 01-09-2021
Sở Tài chính thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục hành...
19. Đường dây nóng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 01-09-2021
Ban Dân tộc thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục hành...
18. Đường dây nóng Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai
Đường dây nóng | 01-09-2021
Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp nhận các góp...
17. Đường dây nóng UBND huyện Kon Rẫy
Đường dây nóng | 01-09-2021
UBND huyện Kon Rẫy thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; tiếp...
16. Đường dây nóng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 01-09-2021
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum Thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp...
15. Đường dây nóng Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 01-09-2021
Sở Nội vụ thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin, ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, làm phát sinh chi phí không...
14. Đường dây nóng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 01-09-2021
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; tiếp nhận các góp ý về...
13. Đường dây nóng của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Tô
Đường dây nóng | 01-09-2021
Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công...
12. Đường dây nóng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 01-09-2021
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức, viên chức; tiếp nhậncác góp ý về quy trình,...
11. Đường dây nóng của Quỹ bào vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 30-08-2021
Đường dây nóng của Quỹ bào vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng gây phiền hà của công chức, viên chức, người lao động; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục, các thông tin, vướng mắc của...
Danh sách đường dây nóng
Đường dây nóng | 23-10-2019
Thông báo số điện thoại đường dây nóng phòng,chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thông báo | 19-03-2020
Nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Sở Y tế tỉnh Kon Tum thông báo đường dây nóng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:
10. Đường dây nóng của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
Thông báo | 23-12-2019
Số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan và địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum; tiếp nhận các góp ý...
1. Đường dây nóng của Cục Thuế tỉnh Kon Tum:
Thông báo | 23-10-2019
Đường dây nóng của Cục Thuế tỉnh Kon Tum để tiếp nhận thông tin phản ánh về các quy trình, thủ tục hành chính của ngành Thuế; về những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của đội ngũ công chức ngành Thuế; để kịp thời...
2. Đường dây nóng của Thanh tra tỉnh Kon Tum:
Thông báo | 23-10-2019
Số điện thoại, đường dây nóng của Thanh tra tỉnh Kon Tum để tiếp nhận thông tin tố cáo các hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục hành chính, các thông tin,...
3. Đường dây nóng của Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum:
Thông báo | 23-10-2019
Các nội dung liên quan đến Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum đề nghị phản ánh về:
4. Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:
Thông báo | 23-10-2019
Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thông tin tố giác các cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện...