DU LỊCH

Bản Đồ Du Lịch

DU LỊCH

Bia di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Di tích lịch sử | 09-10-2019
Bia di tích lịch sử nằm trên một quả đồi có độ cao 600m, cách thị trấn Đăk Tô khoảng 01km về hướng Tây Nam.
Nhà rông văn hóa huyện Đăk Tô
Địa chỉ du lịch | 09-10-2019
Nhà rông văn hóa huyện Đăk Tô nằm giữa trung tâm Quảng trường 24/4 của huyện Đăk Tô, trên địa bàn thị trấn Đăk Tô.
Tượng đài Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh
Di tích lịch sử | 09-10-2019
Tượng đài Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh nằm tại khối 4 thị trấn Đăk Tô.
Khu chứng tích Kon Hring
Di tích lịch sử | 09-10-2019
Khu chứng tích này được xây dựng trên đồi Đăk H’Juai thuộc địa bàn xã Diên Bình.
Thác Đăk Sing
Địa chỉ du lịch | 09-10-2019
Thác Đăk Sing nằm trên địa bàn xã Văn Lem, cách trung tâm huyện Đăk Tô khoảng 10km.