DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG

Thông báo khởi công xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt thôn 2, 3 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống điện chiếu sáng công lộ đường Nguyễn văn Cừ, đường Lê Lợi và đường 24/4 thị trấn Đăk Tô Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vào Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Quý Đôn), thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Tô năm 2020 Thông báo khởi công xây dựng công trình: Đường liên xã Tân Cảnh - Ngọc Tụ - Đăk Rơ Nga thuộc huyện Đăk Tô Thông báo khởi công xây dựng công trình Cầu Đăk Nơ (Cầu Ngọc Tụ), huyện Đăk Tô Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường Mầm non xã Ngọc Tụ (điểm trường thôn Kon Pring, điểm trường thôn Đăk Tăng); Hạng mục: Sân chơi, tường rào Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường mầm non Đăk Rô Gia (điểm trường thôn Tê Pheo), xã Đăk Trăm; Hạng mục: San nền, giếng nước và các hạng mục phụ trợ Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường Trung học cơ sở Đăk Trăm; Hạng mục: Nhà vệ sinh và giếng nước Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường Mầm non Sơn Ca, thôn 8, xã Diên Bình; Hạng mục: Sửa chữa nhà học 03 phòng (02 nhà) Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường Mầm non xã Ngọc Tụ (điểm trường thôn Kon Pring, điểm trường thôn Đăk Tăng); Hạng mục: Sân chơi, tường rào