DOANH NGHIỆP

Các dự án đã hoàn thành

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường mầm non Đăk Rô Gia (điểm trường thôn Tê Pheo), xã Đăk Trăm; Hạng mục: San nền, giếng nước và các hạng mục phụ trợ

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN