DOANH NGHIỆP

TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH KT-XH VÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP

Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với tùng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 02-08-2021
Thực hiện Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quyết định ban hành Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách...
Thông báo khởi công xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt thôn 2, 3 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống điện chiếu sáng công lộ đường Nguyễn văn Cừ, đường Lê Lợi và đường 24/4 thị trấn Đăk Tô Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vào Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Quý Đôn), thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Đăk Tô giai đoạn 2011-2020 Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Tô năm 2020 Thông báo khởi công xây dựng công trình: Đường liên xã Tân Cảnh - Ngọc Tụ - Đăk Rơ Nga thuộc huyện Đăk Tô Thông báo khởi công xây dựng công trình Cầu Đăk Nơ (Cầu Ngọc Tụ), huyện Đăk Tô Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường Mầm non xã Ngọc Tụ (điểm trường thôn Kon Pring, điểm trường thôn Đăk Tăng); Hạng mục: Sân chơi, tường rào Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường mầm non Đăk Rô Gia (điểm trường thôn Tê Pheo), xã Đăk Trăm; Hạng mục: San nền, giếng nước và các hạng mục phụ trợ Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường Trung học cơ sở Đăk Trăm; Hạng mục: Nhà vệ sinh và giếng nước Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường Mầm non Sơn Ca, thôn 8, xã Diên Bình; Hạng mục: Sửa chữa nhà học 03 phòng (02 nhà) Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường Mầm non xã Ngọc Tụ (điểm trường thôn Kon Pring, điểm trường thôn Đăk Tăng); Hạng mục: Sân chơi, tường rào Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Quy hoạch xây dựng, đô thị | 15-10-2019
Thực hiện quy định của Luật Quy hoạch đô thị về công bố công khai quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum với các nội dung chính như sau:
Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Đăk Tô nói riêng
Chính sách ưu đãi | 10-10-2019
Tỉnh Kon Tum là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nên các huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Đăk Tô nói riêng được áp dụng và hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định chung của Trung ương. Trong đó:
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Quy hoạch phát triển KTXH | 10-10-2019
Thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT, ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Chủ trương của UBND tỉnh Kon Tum tại...