GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Bấm vào hình ảnh dưới đây để được phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

 

Ngày 13/6/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Theo đó, tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định quy định: Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Trong đó:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Như vậy, có thể hiểu cơ bản nội dung các quy định trên như sau:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 giúp các tổ chức, cá nhân xem trên mạng để hiểu về các vấn đề liên quan về thực hiện thủ tục hành chính.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 giúp các tổ chức, cá nhân có thể tải về biểu mẫu để nộp trực tiếp tại cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để các tổ chức, cá nhân tải các biểu mẫu về, điền thông tin và gửi trực tiếp qua mạng. Sau đó đến trực tiếp cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để nhận kết quả.

- Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, các tổ chức, cá nhân chỉ cần điền vào các biểu mẫu, gửi hồ sơ qua mạng và nhận kết quả tại nhà.

Theo quy định trên, hiện nay Trang Thông tin điện tử huyện Đăk Tô đang cung cấp tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và mức độ 2. 

Để được phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, đề nghị các tổ chức, cá nhân truy cập liên kết https://dichvucong.kontum.gov.vn/, hoặc bấm vào hình ảnh phía dưới.

Trân trọng!

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN ĐĂK TÔ

HÀNH CHÍNH CÔNG