DU LỊCH

DI TÍCH LỊCH SỬ

Bia di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Di tích lịch sử | 09-10-2019
Bia di tích lịch sử nằm trên một quả đồi có độ cao 600m, cách thị trấn Đăk Tô khoảng 01km về hướng Tây Nam.
Tượng đài Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh
Di tích lịch sử | 09-10-2019
Tượng đài Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh nằm tại khối 4 thị trấn Đăk Tô.
Khu chứng tích Kon Hring
Di tích lịch sử | 09-10-2019
Khu chứng tích này được xây dựng trên đồi Đăk H’Juai thuộc địa bàn xã Diên Bình.