GIỚI THIỆU

Di tích lịch sử

Bia di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Bia di tích lịch sử nằm trên một quả đồi có độ cao 600m, cách thị trấn Đăk Tô khoảng 01km về hướng Tây Nam.

Cách đây hơn 47 năm, địa điểm này là chiến trường ác liệt nhất của khu vực Tây Nguyên, là căn cứ mạnh nhất của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở Bắc Tây Nguyên.

Bia di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh

Để ghi lại truyền thống đấu tranh anh dũng của Nhân dân các dân tộc và Đảng bộ huyện Đăk Tô trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, năm 2002, Huyện Đăk Tô đã xây dựng Bia tưởng niệm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh nhằm tôn vinh các giá trị lịch sử trên địa bàn./.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN ĐĂK TÔ