CÔNG DÂN

Thông báo

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Đăk Tô và xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô
Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đối với 40 lô đất ở, trong đó 34 lô đất ở tại đô thị trên địa bàn thị trấn Đăk Tô tại các khu vực đường A Tua, đường Âu Cơ, đường Nguyễn Lương Bằng và đường Phạm Văn Đồng; 06 lô đất ở tại nông thôn trên địa bàn thôn 2, xã Tân Cảnh tại khu vực đường vào Trung đoàn 24 và đường nhánh bê tông thuộc thôn 2, xã Tân Cảnh. Nội dung chi tiết cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên. Địa chỉ: Số 124 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đăk Tô. Địa chỉ: 217 Lê Duẩn, Khối 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng 34 lô đất ở tại đô thị (ODT) trên địa bàn thị trấn Đăk Tô. Vị trí đất: Tại các khu vực đường A Tua, đường Âu Cơ, đường Nguyễn Lương Bằng và đường Phạm Văn Đồng. Tổng diện tích khoảng: 7.329,2m2 theo đúng quy định hiện hành. Hiện trạng: Đất trống do UBND thị trấn quản lý.

- Quyền sử dụng 06 lô đất ở tại nông thôn (ONT) trên địa bàn thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô. Vị trí đất: Nằm trên trục đường vào Trung đoàn 24 và đường nhánh bê tông thuộc thôn 2, xã Tân Cảnh. Tổng diện tích khoảng: 2.352m2. Hiện trạng khu đất trống do UBND xã Tân Cảnh quản lý.

3.1. Vị trí 1: Khu vực đường A Tua.

- Vị trí đất: Khu vực đường A Tua (đoạn giáp quán 09) hướng về đường Trần Phú, khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.

- Diện tích: Số thửa đưa ra đấu giá QSD đất là 06 thửa. Với tổng diện tích: 900m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Các thửa đất đã được đã được san nền, phân lô, cắm cọc; hoàn thiện hệ thống đường giao thông; cấp điện tận dụng hạ tầng đã có; cấp, thoát nước sinh hoạt người trúng đấu giá tự thực hiện.

- Chi tiết về số lô, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền phí hồ sơ đấu giá như sau:

STT

Tên lô

Số tờ bản đồ

Tên đường

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/hồ sơ)

Bước giá tối thiểu (đồng/lô)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

I. Đường A Tua (đoạn giáp quán 09) hướng về đường Trần Phú

1

123

96

A Tua

150,0

     525.000.000  

        79.000.000  

   10.500.000  

 500.000  

2

124

96

A Tua

150,0

     525.000.000  

        79.000.000  

   10.500.000  

 500.000  

3

125

96

A Tua

150,0

     525.000.000  

        79.000.000  

   10.500.000  

 500.000  

4

126

96

A Tua

150,0

     525.000.000  

        79.000.000  

   10.500.000  

 500.000  

5

127

96

A Tua

150,0

     525.000.000  

        79.000.000  

   10.500.000  

 500.000  

6

128

96

A Tua

150,0

     525.000.000  

        79.000.000  

   10.500.000  

 500.000  

Tổng cộng

900

3.150.000.000

474.000.000

63.000.000

X

 

3.2. Vị trí 2: Khu vực Đường Âu Cơ

- Vị trí đất: Đường Âu Cơ (đoạn từ Nguyễn Lương Bằng đến đường Nguyễn Văn Trỗi), khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.

- Diện tích: Số thửa đưa ra đấu giá QSD đất là 12 thửa. Với tổng diện tích: 2.794,6m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Các thửa đất đã được đã được san nền, phân lô, cắm cọc; hoàn thiện hệ thống đường giao thông; cấp điện tận dụng hạ tầng đã có; cấp, thoát nước sinh hoạt người trúng đấu giá tự thực hiện.

- Chi tiết về số lô, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền phí hồ sơ đấu giá như sau:

STT

Tên lô

Số tờ bản đồ

Tên đường

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/hồ sơ)

Bước giá tối thiểu (đồng/lô)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

II. Đường Âu Cơ (đoạn từ Nguyễn Lương Bằng hướng về đường Nguyễn Văn Trỗi)

1

340 (lô 2 mặt đường)

134

Âu Cơ

194,5

740.656.000

112.000.000

14.900.000

500.000

2

341

134

Âu Cơ

207,0

703.800.000

106.000.000

14.100.000

500.000

3

342

134

Âu Cơ

207,0

703.800.000

106.000.000

14.100.000

500.000

4

352

134

Âu Cơ

242,9

621.824.000

94.000.000

12.500.000

500.000

5

353

134

Âu Cơ

242,9

621.824.000

94.000.000

12.500.000

500.000

6

354

134

Âu Cơ

242,9

621.824.000

94.000.000

12.500.000

500.000

7

355

134

Âu Cơ

242,9

621.824.000

94.000.000

12.500.000

500.000

8

356

134

Âu Cơ

242,9

621.824.000

94.000.000

12.500.000

500.000

9

357

134

Âu Cơ

242,9

621.824.000

94.000.000

12.500.000

500.000

10

358

134

Âu Cơ

242,9

599.963.000

90.000.000

12.000.000

500.000

11

359

134

Âu Cơ

242,9

599.963.000

90.000.000

12.000.000

500.000

12

360

134

Âu Cơ

242,9

599.963.000

90.000.000

12.000.000

500.000

Tổng cộng

2.794,6

7.679.089.000

1.158.000.000

154.100.000

X

 

3.3. Vị trí 3: Khu vực đường Nguyễn Lương Bằng.

- Vị trí đất: Đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ Âu Cơ đến đường Phạm Văn Đồng), khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.

- Diện tích: Số thửa đưa ra đấu giá QSD đất là 04 thửa. Với tổng diện tích: 840m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Các thửa đất đã được đã được san nền, phân lô, cắm cọc; hoàn thiện hệ thống đường giao thông; cấp điện tận dụng hạ tầng đã có; cấp, thoát nước sinh hoạt người trúng đấu giá tự thực hiện.

- Chi tiết về số lô, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền phí hồ sơ đấu giá như sau:

STT

Tên lô

Số tờ bản đồ

Tên đường

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/hồ sơ)

Bước giá tối thiểu (đồng/lô)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

III. Đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ Âu Cơ đến Phạm Văn Đồng)

1

336

134

Nguyễn Lương Bằng

210,0

     550.200.000  

        83.000.000  

   11.000.000  

 500.000  

2

337

134

Nguyễn Lương Bằng

210,0

     550.200.000  

        83.000.000  

   11.000.000  

 500.000  

3

338

134

Nguyễn Lương Bằng

210,0

     550.200.000  

        83.000.000  

   11.000.000  

 500.000  

4

339

134

Nguyễn Lương Bằng

210,0

     550.200.000  

        83.000.000  

   11.000.000  

 500.000  

Tổng cộng

840,0

2.200.800.000

1.670.000.000

222.100.000

 X

 

3.4. Vị trí 4: Khu vực đường Phạm Văn Đồng.

- Vị trí đất: Đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ Nguyễn Lương Bằng hướng về đường Nguyễn Văn Trỗi), khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.

- Diện tích: Số thửa đưa ra đấu giá QSD đất là 12 thửa. Với tổng diện tích: 2.794,6m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Các thửa đất đã được đã được san nền, phân lô, cắm cọc; hoàn thiện hệ thống đường giao thông; cấp điện tận dụng hạ tầng đã có; cấp, thoát nước sinh hoạt người trúng đấu giá tự thực hiện.

- Chi tiết về số lô, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền phí hồ sơ đấu giá như sau:

STT

Tên lô

Số tờ bản đồ

Tên đường

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/hồ sơ)

Bước giá tối thiểu (đồng/lô)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

IV. Đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ Nguyễn Lương Bằng hướng về đường Nguyễn Văn Trỗi)

1

333 (lô 2 mặt đường)

134

Phạm Văn Đồng

194,5

     697.088.000  

      105.000.000  

   14.000.000  

 500.000  

2

334

134

Phạm Văn Đồng

207,0

     662.400.000  

      100.000.000  

   13.000.000  

 500.000  

3

335

134

Phạm Văn Đồng

207,0

     662.400.000  

      100.000.000  

   13.000.000  

 500.000  

4

343

134

Phạm Văn Đồng

242,9

     580.045.200  

        88.000.000  

   12.000.000  

 500.000  

5

344

134

Phạm Văn Đồng

242,9

     580.045.200  

        88.000.000  

   12.000.000  

 500.000  

6

345

134

Phạm Văn Đồng

242,9

     580.045.200  

        88.000.000  

   12.000.000  

 500.000  

7

346

134

Phạm Văn Đồng

242,9

     580.045.200  

        88.000.000  

   12.000.000  

 500.000  

8

347

134

Phạm Văn Đồng

242,9

     580.045.200  

        88.000.000  

   12.000.000  

 500.000  

9

348

134

Phạm Văn Đồng

242,9

     580.045.200  

        88.000.000  

   12.000.000  

 500.000  

10

349

134

Phạm Văn Đồng

242,9

     580.045.200  

        88.000.000  

   12.000.000  

 500.000  

11

350

134

Phạm Văn Đồng

242,9

     580.045.200  

        88.000.000  

   12.000.000  

 500.000  

12

351

134

Phạm Văn Đồng

242,9

     580.045.200  

        88.000.000  

   12.000.000  

 500.000  

Tổng cộng

2.794,6

7.242.294.800

1.097.000.000

148.000.000

X

 

3.5. Trên địa bàn thôn 2 xã Tân Cảnh:

Vị trí 1: Vị trí thửa đất đưa ra đấu giá nằm trên trục đường vào Trung đoàn 24 và đường nhánh bê tông thuộc thôn 2, xã Tân Cảnh.

- Tổng diện tích khoảng: 2.352m2

- Hạ tầng kỹ thuật: Các thửa đất đã được đã được san gạt mặt bằng, phân lô, cắm cọc; hoàn thiện hệ thống đường giao thông; cấp điện tận dụng hạ tầng đã có; cấp, thoát nước sinh hoạt người trúng đấu giá tự thực hiện.

- Chi tiết về số lô, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền phí hồ sơ đấu giá như sau:

STT

Tên lô

Số tờ bản đồ

Tên đường

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/hồ sơ)

Bước giá tối thiểu (đồng/lô)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

1

Lô 128

Tờ số 82

Đường nhựa vào Trung Đoàn 24

373,0

     150.169.800  

    22.600.000  

   7.600.000  

     100.000  

2

Lô 124

 Tờ số 82

Đường quy hoạch 12m

400,0

     120.120.000  

    18.100.000  

   6.100.000  

     100.000  

3

Lô 126

Tờ số 82

Đường quy hoạch 12m

400,0

     120.120.000  

    18.100.000  

   6.100.000  

     100.000  

4

Lô 134

Tờ số 82

Đường quy hoạch 12m

375,0

     112.612.500  

    16.900.000  

   5.700.000  

     100.000  

5

Lô 135

Tờ số 82

Đường quy hoạch 12m

402,0

     120.720.600  

    18.200.000  

   6.100.000  

     100.000  

6

Lô 136

Tờ số 82

Đường quy hoạch 12m

402,0

     120.720.600  

    18.200.000  

   6.100.000  

     100.000  

Tổng cộng

   2.352  

   744.463.500  

112.100.000

37.700.000

 X

 

 

* Người tham gia đấu giá phải trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm + (cộng) với ít nhất 01 bước giá.

* Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.       

4. Hình thức, thời hạn sử dụng đất khi đấu đấu giá quyền sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT) và đất ở tại nông thôn (ONT).

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

5. Thời gian, địa điểm trưng bày và xem tài sản:

- Từ ngày thông báo bán  đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 11/12/2019. Nằm tại: I. Đường A Tua (đoạn giáp quán 09 hướng về đường Trần Phú); II. Đường Âu Cơ (đoạn từ Nguyễn Lương Bằng hướng về đường Nguyễn Văn Trỗi); III.Đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ Âu Cơ đến Phạm Văn Đồng); IV. Đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ Nguyễn Lương Bằng hướng về đường Nguyễn Văn Trỗi).

- Từ ngày thông báo bán  đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 11/12/2019. Nằm trên trục đường vào Trung đoàn 24 và đường nhánh bê tông thuộc thôn 2, xã Tân Cảnh.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày từ ngày 22/11/2019 đến 10 giờ 00 phút ngày 11/12/2019.

- Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên (Số 124 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hoặc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đăk Tô (Địa chỉ: 217 Lê Duẩn, Khối 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 0761002388553 của Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  – Chi nhánh Kon Tum.

Tiền đặt trước: Từ ngày 11/12/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 13/12/2019. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hộ gia đình tham gia đấu giá nộp vào tài khoản số 0761002388553 của Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  – Chi nhánh Kon Tum

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá bán đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết, thông báo đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 11/12/2019. Tại địa điểm: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên hoặc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đăk Tô.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

- Cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên hoặc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đăk Tô

(Lưu ý: Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: theo quy chế đấu giá chi tiết kèm theo hồ sơ đấu giá).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức Công bố giá: Đối với các lô đất trên địa bàn thị trấn Đăk Tô vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 14/12/2019; đối với các lô đất trên địa bàn xã Tân Cảnh vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 14/12/2019.

- Địa điểm: Hội trường nhà làm việc 2 tầng UBND huyện Đăk Tô; Địa chỉ: 217 Lê Duẩn, Khối 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức trả giá: Trả giá lên.

Kính mời các Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện mua tài sản, đến tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên hoặc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đăk Tô làm thủ tục mua tài sản. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ các số điện thoại: 0262.3664.999, 0260.3835419 hoặc 0977.02.02.17.

Sơ đồ vị trí các lô đất đưa ra đấu giá xem tại các liên kết dưới đây:

- Vị trí 1: Khu vực đường A Tua;

- Vị trí 2: Khu vực Đường Âu Cơ; Vị trí 3: Khu vực đường Nguyễn Lương Bằng và vị trí 4: Khu vực đường Phạm Văn Đồng;

- Trên địa bàn thôn 2 xã Tân Cảnh./.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN ĐĂK TÔ