CÔNG DÂN

Thông báo

Hướng dẫn nhận ký quỹ và cho vay đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.
Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động. Mức tiền ký quỹ là 100 triệu đồng.

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn nơi người lao động đăng ký thường trú. Thời hạn ký quỹ là 5 năm 6 tháng.

Các quy định cụ thể về ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc như sau:

1. Đối tượng vay vốn để ký quỹ

Đối tượng được vay vốn để ký quỹ là người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và thuộc đối tượng sau:

- Người lao động thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ;

- Người lao động thuộc diện hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ;

- Người lao động là người dân tộc thiểu số;

- Người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng. Thân nhân người có công với cách mạng được Ủy ban nhân dân xã xác nhận theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ.

- Người lao động bị thu hồi đất

2. Điều kiện được vay vốn:

Đối tượng được vay vốn phải có đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Đăng ký thường trú tại địa phương.

- Đã ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước.

- Các đối tượng sau cần có thêm điều kiện:

+ Có Quyết định thu hồi đất trong vòng 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền (khách hàng thuộc đối tượng người lao động bị thu hồi đất).

+ Có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo (khách hàng thuộc đối tượng người lao động tại các huyện nghèo).

3. Mục đích sử dụng vốn vay

Toàn bộ khoản vay được sử dụng để ký quỹ tại NHCSXH nơi cho vay.

4. Mức cho vay, bảo đảm tiền vay

Mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/khách hàng. Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

5. Lãi suất cho vay

Áp dụng theo mức lãi suất cho vay của NHCSXH đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng.

6. Thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay là 5 năm 6 tháng.

7. Phương thức cho vay

NHCSXH thực hiện phương thức cho vay trực tiếp đến khách hàng tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay.

8. Hồ sơ vay vốn

- Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 03/KQ.

- Bản sao chứng thực Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

- Bản sao chứng thực hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng.

- Bổ sung các giấy tờ sau tùy theo từng đối tượng khách hàng:

+ Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu (khách hàng thuộc đối tượng người lao động tại các huyện nghèo).

+ Bản sao chứng thực Giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng

+ Bản sao chứng thực Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền (khách hàng thuộc đối tượng người lao động bị thu hồi đất).

9. Quy trình cho vay

Bước 1: Khách hàng lập Giấy đề nghị vay vốn, trình Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi khách hàng đăng ký thường trú) xác nhận về đối tượng thụ hưởng và nộp hồ sơ vay vốn  đến NHCSXH nơi cho vay.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, cán bộ tín dụng được phân công lập Thông báo tiếp nhận hồ sơ vay vốn theo Mẫu số 04/KQ gửi khách hàng. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, cán bộ tín dụng thực hiện kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn, trình Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng (Tổ trưởng Tổ Kế hoạch - Nghiệp vụ) kiểm soát, trình Giám đốc NHCSXH nơi cho vay xem xét, phê duyệt hồ sơ vay vốn và ký Thông báo kết quả phê duyệt cho vay theo Mẫu số 05/KQ gửi khách hàng.

Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, cán bộ tín dụng trình Giám đốc NHCSXH nơi cho vay ký Thông báo từ chối cho vay theo Mẫu số 06/KQ, ghi rõ lý do từ chối gửi khách hàng.

Bước 3: NHCSXH nơi cho vay và khách hàng lập Hợp đồng tín dụng theo Mẫu số 07/KQ.

Bước 4: Cán bộ tín dụng chuyển toàn bộ hồ sơ vay vốn và Hợp đồng tín dụng sang bộ phận kế toán để giải ngân bằng chuyển khoản và thực hiện quy trình, thủ tục nhận ký quỹ.

10. Quy trình nhận ký quỹ

Bước 1: Khách hàng xuất trình bản chính Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực.

Bước 2: Cán bộ kế toán được phân công kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ do khách hàng xuất trình. Trường hợp các giấy tờ đảm bảo hợp pháp, hợp lệ, cán bộ kế toán cùng khách hàng thỏa thuận, thống nhất các nội dung Hợp đồng ký quỹ theo mẫu số 01A/KQ hoặc 01B/KQ.

Bước 3: Khách hàng nộp tiền ký quỹ (tiền mặt hoặc chuyển khoản). NHCSXH nơi nhận ký quỹ mở tài khoản tiền gửi ký quỹ. Tài khoản tiền gửi ký quỹ được phong tỏa đến hết thời hạn ký quỹ hoặc thời điểm hoàn trả/xử lý tiền ký quỹ theo Thông báo của cấp có thẩm quyền.

Bước 4: Khách hàng và NHCSXH nơi nhận ký quỹ ký kết Hợp đồng ký quỹ. Hợp đồng ký quỹ được lập 02 bản, lưu NHCSXH nơi nhận ký quỹ 01 bản, giao khách hàng 01 bản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020 đến khi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành..

Nội dung chi tiết Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây/.

HỒNG YÊN - VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN