CÔNG DÂN

Thông báo

Công bố thủ tục hành chính ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 28/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ký ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Quyết định quy định 106 thủ tục hành chính ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (thực hiện tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh); 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Tại Quyết định cũng quy định trình tự thực hiện các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết và các mẫu đơn, tờ khai để công dân, các cơ quan liên quan thực hiện./.

HỒNG HÒA