CÔNG DÂN

Thông báo

10. Đường dây nóng của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
Số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan và địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục hành chính, các thông tin, vướng mắc của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông.

1. Địa chỉ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum: Số 112E đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Số điện thoại đường dây nóng:

- Số điện thoại: Ông Trần Văn Thu – Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông: Di động: 0913.469143; máy bàn (0260) 3500103 hoặc 3915457 (Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông); 3915.733 (Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông). 

3. Địa chỉ thư điện tử: sotttt-kontum@chinhphu.vn (tiếp nhận kiến nghị, phản ánh 24/24 giờ).

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN ĐĂK TÔ