CÔNG DÂN

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Triển khai Cuộc thi trực tuyến: "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
Thông báo | 13-09-2021
Thực hiện Công văn số 3168/UBND-NC, ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khiển khai Cuộc thi trực tuyến: "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam".
23. Đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 13-09-2021
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công...
22. Đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Hạt Kiểm lâm Đăk Tô
Đường dây nóng | 13-09-2021
Hạt Kiểm lâm Đăk Tô thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức và người lao...
Mức độ nguy cơ và thực hiện biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đăk Tô
Thông báo | 06-09-2021
Thực hiện Công văn số 737/UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện về việc thông báo mức độ nguy cơ và thực hiện biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đăk Tô.
21. Đường dây nóng Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 01-09-2021
Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động vận tải bằng ô tô như sau:
20. Đường dây nóng Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 01-09-2021
Sở Tài chính thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục hành...
19. Đường dây nóng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 01-09-2021
Ban Dân tộc thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục hành...
18. Đường dây nóng Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai
Đường dây nóng | 01-09-2021
Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp nhận các góp...
17. Đường dây nóng UBND huyện Kon Rẫy
Đường dây nóng | 01-09-2021
UBND huyện Kon Rẫy thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; tiếp...
16. Đường dây nóng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 01-09-2021
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum Thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp...
15. Đường dây nóng Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 01-09-2021
Sở Nội vụ thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin, ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, làm phát sinh chi phí không...
14. Đường dây nóng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 01-09-2021
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; tiếp nhận các góp ý về...
13. Đường dây nóng của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Tô
Đường dây nóng | 01-09-2021
Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công...
12. Đường dây nóng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 01-09-2021
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức, viên chức; tiếp nhậncác góp ý về quy trình,...
11. Đường dây nóng của Quỹ bào vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Đường dây nóng | 30-08-2021
Đường dây nóng của Quỹ bào vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng gây phiền hà của công chức, viên chức, người lao động; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục, các thông tin, vướng mắc của...
Danh sách đường dây nóng
Đường dây nóng | 23-10-2019
Kết luận Thanh tra của Thanh tra huyện
Thông báo | 27-08-2021
Thực hiện Kết luận số 01/KL-TTr, ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Thanh tra huyện về việc Kết luận Thanh tra việc thực hiện nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Tô trong hai năm 2019 và 2020
13 hành vi vi phạm phòng, chống Covid-19 và mức phạt
Thông báo | 27-08-2021
Sau đây là những hành vi vi phạm phòng, chống Covid-19 và mức phạt:
Công an huyện Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
Thông báo | 17-08-2021
Thực hiện Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, Công an huyện thông báo đến công dân có nguyện vọng thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân các nội dung cụ thể như sau:
Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Thông báo | 26-07-2021
Thực hiện Công văn số 1287/STTTT-TTBCXB, ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Rum về việc phổ biến, thông tin, tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội