CÔNG DÂN

THÔNG TIN CẦN BIẾT

10. Đường dây nóng của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
Thông báo | 23-12-2019
Số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan và địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum; tiếp nhận các góp ý...
Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Thông báo | 20-12-2019
Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Thông báo | 19-12-2019
Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Đăk Tô và xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô
Thông báo | 26-11-2019
Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đối với 40 lô đất ở, trong đó 34 lô đất ở tại đô thị trên địa bàn thị trấn Đăk Tô tại các khu vực đường A Tua, đường Âu Cơ, đường Nguyễn Lương Bằng và đường Phạm Văn Đồng;...
Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019
Thông báo | 23-11-2019
UBND huyện Đăk Tô thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2019, cụ thể như sau:
Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019
Thông tin chỉ đạo, điều hành | 23-11-2019
Ngày 15/11/2019, UBND huyện Đăk Tô ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai các nội dung công việc về tuyển dụng công chức xã, thị trấn...
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Quy hoạch xây dựng, đô thị | 15-10-2019
Thực hiện quy định của Luật Quy hoạch đô thị về công bố công khai quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum với các nội dung chính như sau:
Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020
Thông báo | 29-10-2019
Ngày 05/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2583/KH-UBND về tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020.
Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019
Thông báo | 24-10-2019
Thực hiện Công văn số 81/PCTT, ngày 21/10/2019 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum về việc phối hợp phổ biến, giới thiệu Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019, UBND huyện...
Lịch tiếp công dân thường xuyên năm 2019 của Ban Tiếp công dân huyện Đăk Tô tại Trụ sở tiếp công dân huyện
Lịch tiếp công dân | 24-10-2019
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 02/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra...
1. Đường dây nóng của Cục Thuế tỉnh Kon Tum:
Thông báo | 23-10-2019
Đường dây nóng của Cục Thuế tỉnh Kon Tum để tiếp nhận thông tin phản ánh về các quy trình, thủ tục hành chính của ngành Thuế; về những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của đội ngũ công chức ngành Thuế; để kịp thời...
2. Đường dây nóng của Thanh tra tỉnh Kon Tum:
Thông báo | 23-10-2019
Số điện thoại, đường dây nóng của Thanh tra tỉnh Kon Tum để tiếp nhận thông tin tố cáo các hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục hành chính, các thông tin,...
3. Đường dây nóng của Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum:
Thông báo | 23-10-2019
Các nội dung liên quan đến Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum đề nghị phản ánh về:
4. Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:
Thông báo | 23-10-2019
Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thông tin tố giác các cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện...
5. Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin về hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum:
Thông báo | 23-10-2019
Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin về hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh thuộc trách nhiệm của Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum. Các nội...
6. Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin về đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum:
Thông báo | 23-10-2019
Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin về hoạt động đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh thuộc trách nhiệm của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an...
7. Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum:
Thông báo | 23-10-2019
Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum để tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh từ người dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của...
8. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam:
Thông báo | 23-10-2019
Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam nhằm tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu...
9. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:
Thông tin tuyên truyền | 23-10-2019
Các tổ chức, cá nhân phát hiện những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: Từ...
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bảng giá đất | 23-10-2019
Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum