CÔNG DÂN

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thông báo thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thông báo | 25-02-2021
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG, ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản...
Khẩn trương khai báo y tế đối với những người có liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh.
Tin trong huyện | 09-02-2021
Nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đề nghị:
Cập nhật danh sách các địa điểm phải cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 - Đến ngày 05/02/2021
Tin trong huyện | 05-02-2021
07 giờ 30 phút ngày 05/02/2020, Sở Y tế tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 504/SYT-NVYD về việc cập nhật cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, đối tượng cách ly y tế và các địa phương, địa điểm phải thực hiện cách ly như sau:
Thông báo Danh sách những người không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa - Thông tin huyện
Thông báo | 02-02-2021
Ngày 01/02/2021, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về Danh sách những người không đủ điều kiện dự tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Tô năm 2020.
Khẩn trương khai báo y tế đối với những người có liên quan đến các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng và Thành phố Hà Nội.
Tin trong huyện | 29-01-2021
Nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời dịch COVID-19 có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum có đến/ở/về từ các địa phương có ca COVID-19 cộng...
Công an huyện Đăk Tô cấp phát tờ rơi tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Tin trong huyện | 12-01-2021
Ngày 08/01/2021, Công an huyện Đăk Tô tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, hướng dẫn Nhân dân cách nhận biết các loại pháo hoa được sử dụng, không được sử...
Cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo thông qua mạng xã hội
Tin trong huyện | 12-01-2021
Ngày nay, trong sự phát triển rực rỡ của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư, mạng xã hội đã và đang cung cấp cho chúng ta một khối lượng thông tin hữu ích, kết nối với bạn bè mọi lúc, mọi nơi và giúp việc liên lạc trở nên dễ dàng và...
Lịch trực tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô
Thông tin chỉ đạo, điều hành | 31-12-2020
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình...
Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021)
Tin trong huyện | 30-12-2020
Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021), thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trang Thông tin điện tử huyện Đăk Tô thông tin đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp...
Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa - Thông tin huyện năm 2020
Tin trong huyện | 30-12-2020
Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Tô năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa – Thông tin năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:
Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô thông báo tuyển chọn Hòa giải viên tại Tòa án
Tin trong huyện | 16-12-2020
Căn cứ Công văn số 687/TANDTC-TCCB, ngày 04/11/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng chống dịch COVID-19
Tin trong huyện | 08-04-2020
Việc sử dụng khẩu trang giúp phòng tránh lây nhiễm chỉ khi kết hợp với việc thường xuyên rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. Phải biết cách sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng cách.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Tô, năm học 2019-2020
Thông báo | 19-03-2020
Ngày 16/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2019-2020 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ đảo bảo mục...
Khẩn trương khai báo y tế đối với các trường hợp liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh
Tin trong huyện | 04-12-2020
Nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời dịch Covid-19 có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.
Yêu cầu thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng
Tin trong huyện | 14-12-2020
Hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch COVID-19 trong nước vẫn luôn thường trực. Vì vậy, việc thường xuyên, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng...
Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
Tin trong huyện | 04-11-2020
Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Công an huyện Đăk Tô thông báo đến công dân có nguyện vọng thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân biết đăng...
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viên
Thông tin tuyên truyền | 02-10-2020
Thực hiện Công văn số 895/STP-PBGDPL, ngày 09/9/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc cung cấp tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên nhằm hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020
Thông tin tuyên truyền | 25-09-2020
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam kịp thời khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Luật cũ và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho...
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020
Thông tin tuyên truyền | 25-09-2020
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp liên quan đến quyền của công dân về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý xuất...
UBND huyện Đăk Tô ban hành Quyết định điều chỉnh một phần nội dung trong Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ban hành
Thông báo | 30-06-2020
Ngày 30/6/2020, UBND huyện Đăk Tô ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND về điều chỉnh một phần nội dung trong Quyết định số 490/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho...