CÔNG DÂN

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viên
Thông tin tuyên truyền | 02-10-2020
Thực hiện Công văn số 895/STP-PBGDPL, ngày 09/9/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc cung cấp tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên nhằm hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020
Thông tin tuyên truyền | 25-09-2020
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam kịp thời khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Luật cũ và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho...
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020
Thông tin tuyên truyền | 25-09-2020
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp liên quan đến quyền của công dân về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý xuất...
UBND huyện Đăk Tô ban hành Quyết định điều chỉnh một phần nội dung trong Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ban hành
Thông báo | 30-06-2020
Ngày 30/6/2020, UBND huyện Đăk Tô ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND về điều chỉnh một phần nội dung trong Quyết định số 490/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho...
Quyết định số 10a/QĐ-UBND, ngày 16/01/2020 của UBND huyện Đăk Tô về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Đăk Tô
Công khai ngân sách | 16-06-2020
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định của pháp luật về công bố công khai ngân sách, UBND huyện Đăk Tô công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Đăk...
Thông báo Kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020
Thông báo | 09-06-2020
Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 (có Thông báo và danh sách cụ thể kèm theo)
Hướng dẫn nhận ký quỹ và cho vay đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.
Thông báo | 22-05-2020
Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2019-2020
Thông báo | 21-05-2020
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2019-2020 thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2019-2020
Kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2019 - 2020
Tin trong huyện | 11-05-2020
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2019 - 2020 thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:
Thông báo khởi công xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt thôn 2, 3 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống điện chiếu sáng công lộ đường Nguyễn văn Cừ, đường Lê Lợi và đường 24/4 thị trấn Đăk Tô Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vào Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô Bộ tài liệu phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
Thông tin tuyên truyền | 08-04-2020
Thực hiện Công văn số 276/STP-PBGDPL, ngày 30/3/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc cung cấp bộ tài liệu phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.
Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng chống dịch COVID-19
Tin trong huyện | 08-04-2020
Việc sử dụng khẩu trang giúp phòng tránh lây nhiễm chỉ khi kết hợp với việc thường xuyên rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. Phải biết cách sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng cách.
Tỉnh Kon Tum phát động cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum”.
Tin trong huyện | 07-04-2020
Ngày 03/4/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)” đã ban hành Thông báo phát động Cuộc thi để cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum biết, tham gia. Một số nội...
UBND huyện Đăk Tô chỉ đạo triển khai Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Tin trong huyện | 30-03-2020
Thực hiện Công điện số 04/CĐ-CTUBND, ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum,
Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện năm 2020
Lịch tiếp công dân | 30-03-2020
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Tiếp công dân, ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13, ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ...
Lịch trực tiếp công dân năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô
Lịch tiếp công dân | 30-03-2020
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình...
Lịch tiếp công dân thường xuyên năm 2020 của Ban Tiếp công dân huyện Đăk Tô tại Trụ sở tiếp công dân huyện
Lịch tiếp công dân | 30-03-2020
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 02/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra...
Công bố danh sách xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Tô
Thông báo | 25-03-2020
Thực hiện Thông báo số 39/TB-UBND, ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Đăk Tô công...