DANH SÁCH TIN BÀI

BẢNG GIÁ ĐẤT

Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Thông báo | 20-12-2019
Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Thông báo | 19-12-2019
Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bảng giá đất | 23-10-2019
Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bảng giá đất | 15-10-2019
Ngày 22/12/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum