CÔNG DÂN

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Quy hoạch xây dựng, đô thị | 15-10-2019
Thực hiện quy định của Luật Quy hoạch đô thị về công bố công khai quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum với các nội dung chính như sau: