Đăng nhập
   Trang chủ     Giới thiệu     Gửi ý kiến, kiến nghị     Văn bản chỉ đạo điều hành    
Thứ 2, ngày 4 tháng 5 năm 2015  TimKiem
   Thông tin cần biết
Pháp luật
Thông tin phần mộ Liệt sỹ
  Hinh ảnh tiêu biểu
   Giới thiệu: Sơ đồ tổ chức
 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND HUYỆN ĐĂK TÔ
6/21/2011 7:23:39 AM     
  Một số thông tin tóm tắt: Tên đơn vị: UBND huyện Đăk Tô. Địa chỉ: 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô. Điện thoại: 060.3831.209 Fax: 060.3831.209 Email: dakto@kontum.gov.vn Website: huyendakto.kontum.gov.vn
 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND HUYỆN ĐĂK TÔ

UBND huyện Đăk Tô là đơn vị hành chính cấp huyện được quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, có chức năng quản lý nhà nước được quy định tại các điều từ 97 đến điều 107 của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003. UBND huyện có 13 phòng chuyên môn bao gồm: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Công thương, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện, Thanh Tra huyện, Phòng Y tế, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Dân tộc.

Đơn vị sự nghiệp: Đài Truyền thanh - Truyền hình, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Trung tâm môi trường và Dịch vụ đô thị, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến công, Văn phòng Đăng ký QSD đất

Các xã, thị trấn: thị trấn Đăk Tô, xã Diên Bình, xã Pô Kô, xã Tân Cảnh, xã Kon Đào, xã Ngọc Tụ, xã Đăk Rơ Nga, xã Văn Lem, xã Đăk Trăm

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND HUYỆN ĐĂK TÔ

VĂN PHÒNG HĐND-UBND  
     
  Liên kết
Thông kê truy cập..
   Tổng số người truy cập:
226239
  Số người online: 2
Trang chủ        |      Góp ý      |    Sơ đồ Website
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Tô
    Chịu trách nhiệm:  A Mịch. Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện Đăk Tô. 
    Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
    Điện thoại: 060.3831.209, Fax: 060.3831.209.
    Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.